ברוכים הבאים מעיין


מרכז מעיין הוא מקום מיוחד במינו,
בית כנסת מתקדם, קהילה יהודית, מרכז חברתי, מרכז יצירתי , בית לאמנים, מקום בו אנשים מתקבלים בברכה,
ומוזמנים לתת ולקבל, ליצור ביחד פסיפס אנושי ולהיות חלק מקהילה יהודית גדולה בפריז.
מרכז מעיין הוקם בשנת 1995, על ידי הרב פאולין בב, הראשונה להיות אישה-רב בצרפת,
ברוח תנועה עולמית של  יהדות מתקדמת, תנועה מודרנית הדוגלת בשיוויון בין גברים ונשים, תרומה לקהילה והושטת יד לנזקקיה.
הצטרפו אלינו  והיו גם אתם חברים בקהילה היהודית המתקדמת של פריז!

תפילות השבת ייערכו ביום שישי בשעה שש וחצי בערב ובשבת בשעה עשר וחצי בבוקר, במשך כל השנה.

17
Dimanche   יום ראשון
Décembre 2017

Date Hébraique

29 Kislev 5778

כ״ג בניסן תשע״א

Décembre - Kislev 5778
 • LU
 • MA
 • ME
 • JE
 • VE
 • SA
 • DI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 01
  • 02

   Paracha Vayichla'h - פרשת וישלח

   Vous pouvez lire la paracha Vayichla’h en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

  • 03

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 04
  • 05

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 06

   Développement de la bibliothèque

   Venez participer au développement de la bibliothèque.

   Plus d'informations ici.

  • 07
  • 08
  • 09

   Paracha Vayechev - פרשת וישב

   Vous pouvez lire la paracha Vayechev en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

  • 10

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Rando Nitsa

   Une rando Nitsa aura lieu ce dimanche.

   Plus d'informations

  • 11
  • 12

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

  • 13

   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

  • 14

   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

  • 15

   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

  • 16

   Paracha Mikets - פרשת מקץ

   Vous pouvez lire la paracha Mikets en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

   Grand concert de Ḥanouka 5778

   Allumage de 5e bougie et grand concert de Ḥanouka avec Emanuel Yerday et ses musiciens.

   Plus d'informations ici.

  • 17

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

  • 18

   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

  • 19

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

  • 20

   Ḥanouka

   Du 12 décembre au soir (première bougie) au 20 décembre au soir (dernier allumage : 19 décembre au soir).

  • 21

   Rencontre littéraire : Isabelle Cohen, "Un monde à réparer"

   Rencontre littéraire avec Isabelle Cohen, historienne et auteur du livre "Un monde à réparer - le livre de Job, nouvelle traduction commentée".

  • 22
  • 23

   Paracha Vayigach - פרשת ויגש

   Vous pouvez lire la paracha Vayigach en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

  • 24

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 25

   Cheesecake veSefer

   Une journée dédiée au livre et à l'organisation de la future bibliothèque, tout en dégustant du cheesecake.


  • 26

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

   Paracha Vaye'hi - פרשת ויחי

   Vous pouvez lire la paracha Vayeh'hi en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim 

  • 31

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  Prochaine fête : Ḥanouka