ברוכים הבאים


מרכז מעיין הוא מקום מיוחד במינו : בית כנסת מתקדם, קהילה יהודית, מרכז חברתי, מרכז יצירתי , בית לאמנים, מקום בו אנשים מתקבלים בברכה,  ומוזמנים לתת ולקבל, ליצור ביחד פסיפס אנושי ולהיות חלק מקהילה יהודית גדולה בפריז.

מרכז מעיין הוקם בשנת 1995, על ידי הרב פאולין בב, הראשונה להיות אישה-רב בצרפת,  ברוח תנועה עולמית של  יהדות מתקדמת, תנועה מודרנית הדוגלת בשיוויון בין גברים ונשים, תרומה לקהילה והושטת יד לנזקקיה.

הצטרפו אלינו  והיו גם אתם חברים בקהילה היהודית המתקדמת של פריז!

תפילות השבת ייערכו ביום שישי בשעה שש וחצי בערב ובשבת בשעה עשר וחצי בבוקר, במשך כל השנה.

26
Mardi   יום שלישי
Mars 2019

Date Hébraique

19 Adar II 5779

כ״ג בניסן תשע״א

Mars - Adar I 5779
 • LU
 • MA
 • ME
 • JE
 • VE
 • SA
 • DI
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 01
  • 02

   Paracha Vayakel - פרשת ויקהל

   Vous pouvez lire la paracha Vayakel en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.

   Shabbat Chékalim   logo sefarim 

  • 03

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Cours sur Rashi et sur les Pirké Avoth (en alternance)

   Le dimanche matin de 11h00 à 12h30, ce cours pour adultes propose une étude autour des thèmes suivant en alternance :

   - la parasha dans le sillage de Rashi

   - l'hébreu moderne autour des Pirké Avoth

   (Sauf vacances scolaires et les fêtes)

  • 04
  • 05

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine sauf période de fêtes ou de vacances.

   Cours de liturgie pour adultes

   Familiarisation avec la liturgie à travers la lecture en commun des textes du siddour (vocabulaire, grammaire, discussion en commun du/des sens). Pour ce cours, il est recommandé de savoir au moins déchiffrer l'hébreu. Les notions de grammaire nécessaires seront précisées. Tous les mardis de 19h30 à 21h00 (sauf vacances scolaires et les fêtes).

  • 06

   Groupe de paroles

   Perdre un enfant est une blessure qui ne se répare pas, on apprend à vivre avec.

   La CJL vous propose un groupe de paroles et de soutien pour les parents qui ont perdu un enfant avec Isabelle Crespelle, psychologue, psychothérapeute et le rabbin Pauline Bebe.

   Prochaine réunion : le mercredi 06 mars à 18h30 au Centre Maayan.

   Merci de nous prévenir de votre venue (01 55 28 83 84, contact@cjl-paris.org)

  • 07
  • 08
  • 09

   Paracha Pekoudei - פרשת פקודי

   Vous pouvez lire la paracha Pekoudei en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim 

  • 10

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Cours sur Rashi et sur les Pirké Avoth (en alternance)

   Le dimanche matin de 11h00 à 12h30, ce cours pour adultes propose une étude autour des thèmes suivant en alternance :

   - la parasha dans le sillage de Rashi

   - l'hébreu moderne autour des Pirké Avoth

   (Sauf vacances scolaires et les fêtes)

  • 11
  • 12

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine sauf période de fêtes ou de vacances.

   Cours de liturgie pour adultes

   Familiarisation avec la liturgie à travers la lecture en commun des textes du siddour (vocabulaire, grammaire, discussion en commun du/des sens). Pour ce cours, il est recommandé de savoir au moins déchiffrer l'hébreu. Les notions de grammaire nécessaires seront précisées. Tous les mardis de 19h30 à 21h00 (sauf vacances scolaires et les fêtes).

  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

   Paracha Vayikra - פרשת ויקרא

   Vous pouvez lire la paracha Vayikra en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.

   Shabbat zakhor.
   logo sefarim 

  • 17

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Cours sur Rashi et sur les Pirké Avoth (en alternance)

   Le dimanche matin de 11h00 à 12h30, ce cours pour adultes propose une étude autour des thèmes suivant en alternance :

   - la parasha dans le sillage de Rashi

   - l'hébreu moderne autour des Pirké Avoth

   (Sauf vacances scolaires et les fêtes)

  • 18
  • 19

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine sauf période de fêtes ou de vacances.

   Cours de liturgie pour adultes

   Familiarisation avec la liturgie à travers la lecture en commun des textes du siddour (vocabulaire, grammaire, discussion en commun du/des sens). Pour ce cours, il est recommandé de savoir au moins déchiffrer l'hébreu. Les notions de grammaire nécessaires seront précisées. Tous les mardis de 19h30 à 21h00 (sauf vacances scolaires et les fêtes).

  • 20
  • 21

   Pourim


  • 22
  • 23

   Paracha Tzav - פרשת צו

   Vous pouvez lire la paracha Tzav en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.

   logo sefarim 

  • 24

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Cours sur Rashi et sur les Pirké Avoth (en alternance)

   Le dimanche matin de 11h00 à 12h30, ce cours pour adultes propose une étude autour des thèmes suivant en alternance :

   - la parasha dans le sillage de Rashi

   - l'hébreu moderne autour des Pirké Avoth

   (Sauf vacances scolaires et les fêtes)

  • 25
  • 26

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine sauf période de fêtes ou de vacances.

   Cours de liturgie pour adultes

   Familiarisation avec la liturgie à travers la lecture en commun des textes du siddour (vocabulaire, grammaire, discussion en commun du/des sens). Pour ce cours, il est recommandé de savoir au moins déchiffrer l'hébreu. Les notions de grammaire nécessaires seront précisées. Tous les mardis de 19h30 à 21h00 (sauf vacances scolaires et les fêtes).

  • 27

   Groupe de paroles

   Perdre un enfant est une blessure qui ne se répare pas, on apprend à vivre avec.

   La CJL vous propose un groupe de paroles et de soutien pour les parents qui ont perdu un enfant avec Isabelle Crespelle, psychologue, psychothérapeute et le rabbin Pauline Bebe.

   Merci de nous prévenir de votre venue (01 55 28 83 84, contact@cjl-paris.org)

  • 28
  • 29
  • 30

   Paracha Chemini - פרשת שמיני

   Vous pouvez lire la paracha Chemini en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.

   Shabbat Parah.


   logo sefarim

  • 31

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Cours sur Rashi et sur les Pirké Avoth (en alternance)

   Le dimanche matin de 11h00 à 12h30, ce cours pour adultes propose une étude autour des thèmes suivant en alternance :

   - la parasha dans le sillage de Rashi

   - l'hébreu moderne autour des Pirké Avoth

   (Sauf vacances scolaires et les fêtes)

  Prochaine fête : Pessaḥ